Borlänge satsar mot brottsligheten

Borlänge kommun ska nu ta nya tag mot brottsligheten. Det brottsförebyggande rådet har ombildats och ett antal arbetsgrupper har bildats. Dessutom har en samordnare för det brottsförebyggande arbetet anställts, och den lokala ordningsstadgan ska ses över.
Det brottsförebyggande rådet vill stoppa det öppna drickandet på stan. Idag är det förbjudet att dricka alkohol av den typ man köper på systemet i Borlänge centrum. Men det brottsförebyggamde rådet funderar nu på om den lokala ordningsstadgan också ska förbjuda öl med 3,5 procent alkohol. Polisen ska dessutom göra en riktad insats under en vecka ganska snart, och se till att den nuvarande ordningsstadgan följs. De arbetsgrupper som har tillsatts ska bland annat titta på serveringstillstånden, ungdomsproblemen och de frigivnas situation. - Det ska resultera i konkreta förslag till insater och också i en riktad insats till ungdomar. Förebyggande arbete handlar mycket om att påverka och hjälpa ungdomar, säger Kenneth Persson, ordförande för brottsförebyggande rådet i Borlänge. Ny samordnare för det brottsförebyggande arbetet är Sonja Sahlin, socionom med 17 års erfarenhet från arbete inom kriminalvårdens frivård. - Man måste börja på ett tidigt stadium bland barn och ungdomar. Man måste kanske återupprätta en del av den social kontroll som fanns i det äldre samhället, där vuxna känner igen grannarnas barn och är beredd att ta en del av ansvaret för grannarnas barn, säger Sonja Sahlin.