"Förbudet mot åteljakt väl genomtänkt"

De tre jägare som under årets björnjakt skjutit honor med årsungar är inte längre misstänkta för jaktbrott. Förundersökningarna kommer att läggas ner, enligt vad Dalanytt erfar. Men de misstankar som ändå funnits har gjort att jägarna här i Dalarna återigen rasar mot åteljaktsförbudet. Jägarna menar att om åteljakt var tillåten så skulle inte händelser av det här slaget kunna ske. Men det håller inte Naturvårdsverket med om.
- Det sköts honor med ungar även när åteljakt var tillåten. Att införa åteljakt är ingen garanti för att sådant här inte ska hända, säger Anders Wetterin på Naturvårdsverket. De tre jägarna som skjutit björnhonorna misstänktes för jaktbrott, men ärendena håller nu på att skrivas av. Polisen menar att jägarna har gjort vad de kunnat för att se om björnarna hade några ungar i närheten. Åtel innebär att man lägger ut mat till björnarna för att på så sätt lättare kunna skjuta dem. Förbud mot åteljakt infördes förra året, och anledningen till det var att man på de platser där man jagade med hjälp av åtel fick stora problem med närgågna björnar som rörde sig allt mer i bebyggelse. Naturvårdsverket anser att problemen med att björnar rör sig nära bebyggelse är större än risken för att en hona med ungar blir skjuten. - Frågan har diskuterats väldigt länge och efter långt och moget övervägande införde vi förbudet, så från vår sida är det väl genomtänkt. Det finns fördelar och nackdelar, och inget är skrivet i sten, men till dags dato anser vi att det här är ett bra beslut, säger Anders Wetterin.