Säkerhet på byggarbetsplatser kollas

Den här veckan genomför Byggnads en särskild satsning för säkerhet på byggarbetsplatser landet runt. Alla skyddsombud ska kolla sina arbetsplatser extra noga.
- Det är sätt att stimulera våra skyddsombud. Få dem att bli lite mer verksamma och gå runt och kolla av till exempel byggställningar och se till att skyddsronder blir av, säger Örjan Mörth, regionalt skyddsombud på Byggnads i Dalarna. Stressen och tidspressen är idag hög på byggarbetsplatser. Men Örjan Mörth tror inte att stressen leder till att skyddsarbetet kommer i skymundan. - Platschefen har en dagbok att följa, och där kommer skyddsronderna när de är aktuella. Skulle man inte gå en skyddsrond och något händer, då sitter man risigt till. En del firmor hjälper skyddsombuden så att de kan utföra sitt jobb, en del gör det inte i den omfattning de borde göra efter den kostsamma utbildning som arbetsgivaren ändå har gett ombudet, säger Örjan Mörth.