Just nu

"'En seger för Dalfolket!"

Landtingsledningen har nu lovat att de 12 Prio 1-bilarna i länet blir kvar. Därmed säger man ja till en moderat motion från Rolf Gunnarsson i Svärdsjö.
-Det är bra att socialdemokraterna och vänstern nu vänt, och ibland kan det också vara tur och en fördel för folket att det är val, säger Rolf Gunnarsson, som betecknar löftet som en seger för dalfolket.