Rätt företagsstöd ger nya jobb

De småföretagare i Dalarna som får rätt stöd ökar sin omsättning och kan anställa mer personal. Det säger Almi apropå en undersökning som Statistiska Centralbyrån gjort när det gäller den effekt som Almis hjälpinsatser har.
600 nya jobb skapades hos de företag i Dalarna som fick konsult- och finansieringshjälp av Almi under 1997 och 1999. Omsättningen för företagen ökade också. -Det här visar att med rätt insatser kan länets småföretagare växa, säger Carin Nises, VD för Almi i Dalarna.