Fler kräver kompensation för Molnbyggen

Leksand-Insjöns fiskevårdsområde vill ha kompensation från kommunen för de ekonomiska skador som svartlistningen sjön Molnbyggen i Leksand medfört. Kommunen har erbjudit stugägare vid sjön ersättning för att för att deras fastigheter fått nedsatt bruksvärde på grund av de miljöstörningar som uppstått i sjön. Gösta Hanses är sekreterare i fiskevårdsområdets styrelse säger att de har förlorat runt 30 000 kronor.

– Om man kompenserar stugägare på ett eller annat sätt så tycker jag att vi som de facto har en förlust också ska ha en kompensation, säger Gösta Hanses i Leksand-Insjöns fiskevårdsområdet.

Leksand-Insjöns fiskevårdsområde äger vattnet i sjön Molnbyggen och de vill ha en kompensation för de fiskekort som de inte har kunnat sälja. Dessutom vill de att svartlistningen av sjön Molnbyggen i Leksand bör upphöra snarast eftersom de anser att fisken i sjön är frisk.

– Vi har väldigt svårt att förstå att det skulle kunna vara något påtagligt fel, säger Gösta Hanses.