Kommunalt nej till friskola i Åsen

Det ser mörkt ut för en friskola i Åsen i Älvdalen. I går kom kommunstyrelsen i Älvdalen fram till att behandla ärendet på samma sätt som man gjorde med den planerade friskolan i Evertsberg. Det skulle i så fall betyda att det inte heller blir någon friskola i Åsen.
Älvdalens kommun motiverar sitt nej bl a med att elevunderlaget minskar. -Det räcker bara till två skolenheter i Älvdalen, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande, Arne Bogghed (c). Arne Bogghed pekar också på att kommunen har svåra ekonomiska problem samtidigt som man står inför ett par stora och nödvändiga investeringar. Bl a måste det byggas en ny Älvdalsskola, och det handlar om en investering på 50-60 miljoner kronor.