Patienter i vårdkön får bättre hjälp

Ett särskilt kansli ska nu inrättas för att hjälpa patienter i vårdkön i Borlänge, Gagnef och Säter till vård i andra landsting, där väntetiderna är kortare.
Kanslipersonalen ska rent praktiskt hjälpa patienter i vårdkön att söka med data på internet och boka vårdplats åt dem där köerna är kortast. Den 1 september ska kansliet vara igång, och det är främst till för att hjälpa folk som inte själva kan ta sig fram i systemet. Samtidigt har vänsterpartiet föreslagit att en köupplysningscentral inrättas för hela länet. Där kan då patienter som köar efter vård få hjälp och stöd. Enligt vänsterpartiet kan centralen med fördel förläggas till Borlänge.