Forskare vid högskolan får tre miljoner

Fyra forskare vid Högskolan Dalarna har fått tre miljoner kronor. Pengarna ska användas till ett forskningsprojekt om de hinder som finns för boende att minska koldioxidutsläpp och energianvändning. Forskarna vill bland annat ta reda på vad som påverkar människors val av värmesystem. Forskningsprojektet är treårigt.