Miljögifter i Clas Ohlsons produkter

Flera kinesiska varor som Clas Ohlson säljer innehåller otillåtet höga halter av de giftiga tungmetallerna kadmium och bly, som i vissa fall ligger långt över EU:s gränsvärden. Det har bland annat Svenska naturskyddsföreningen kommit fram till i en undersökning.

Från Clas Ohlson undersöktes ett ångstrykjärn, en cd-radio och en bärbar miniradio med hörlurar. Den innehöll blyhalter som var 42 gånger högre än gränsvärdet och mycket höga kadmiumhalter.