Kvinnovåldet är en stor folkhälsofråga

Igår hade Borlänge Kvinnojour en temadag om kvinnovåldet i samhället, där man bland annat diskuterade kommunernas ansvar för att minska våldet mot kvinnorna i samhället.
Föredragshållare under temadagen var Ingegerd Sahlström, som är projektledare för Nationellt råd för Kvinnofrid, ett projekt som startades av regeringen för två år sedan. Enligt henne är kvinnovåldet i samhället en stor folkhälsofråga, som politiker måste lägga ner större tid och kraft på. - Anmälningarna blir allt fler, men vi räknar ändå med att mörkertalet är alldeles för stort. I runda tal kan det handla om runt 200.000 kvinnor i landet som idag misshandlas av män, säger Ingegerd Sahlström till Dalanytt. Nationellt Råd för Kvinnofrid inrättades av regeringen för två år sedan. Rådet har i uppdrag att fördjupa kunskaperna om mäns våld mot kvinnor, och att finna vägar för att skydda kvinnor mot det våld som förekommer. Rådet har gett ut ett antal skrifter om ämnet kvinnovåld, bland annat en skrift som handlar om kommunerna och kvinnojourerna, där man säger att många kommuner i landet blundar för mäns våld mot kvinnor. - Kommunerna måste ta ett större ansvar för det, allt ansvar kan inte ligga på kvinnojourerna. Och man måste även skaffa sig mer kunskap, säger Ingegerd Sahlström. I Borlänge har man en väl fungerande kvinnojour, som idag får tillräckligt med ekonomiskt stöd från kommunen. Men, det är inte säkert att de här bidragen kommer att räcka i framtiden. - Just nu har vi pengar och resurser till det behov som finns. Men om fler kvinnor ur det stora mörkertalet kommer fram, då är det mycket tveksamt om det räcker. Det säger Ylva Eriksson som är ordförande i borlänges kvinnojour till Dalanytt.