Mora och Vasaloppet stärker samarbetet

Mora kommun och Vasaloppet förstärker nu sitt samarbetet. De har visserligen samverkat tidigare också men nu ska ett tvåårigt avtal reglera hur det ska gå till. Birgitta Pettersson är näringslivschef i kommunen säger att de avsätter 200 000 kronor till ett speciellt konto för Vasaloppskostnader eftersom Vasaloppet ger Mora så mycket reklam och kan loka folk och företag till kommunen.