Universitetet diskriminerade falukvinna

Det var diskriminering när en kvinna från Falun och en kvinna från Gävle inte antogs till Juristprogrammet på Uppsala universitet. Det slog Högsta Domstolen fast idag. Kvinnorna kom inte på juristprogrammet eftersom universitetet reserverade platser åt sökande med utländsk bakgrund. Eftersom Högsta Domstolen nu slagit fast att det är otillåtet får kvinnorna nu vardera 75 000 kronor i skadestånd.