Ingrid Dahlberg får utredningsuppdrag

Ingrid Dahlberg har nu fått sitt första utredningsuppdrag som landshövding.
Regeringen har i dag beslutat att hon ska utreda hur svensk kultur ska presenteras utomlands i framtiden och vilka statliga insatser som behövs i det sammanhanget. -Vi vill få fram nya förslag på hur vi kan ge Sverige en ännu större plats i det internationella kulturlivet, säger kulturminister Marita Ulvskog.