Mildare dom för förskingrande bankchef

En 58-årig man som varit chef för ett bankontor i Dalarna dömdes i dag av Mora tingsrätt till villkorlig dom och 120 dagsböter för grov förskingring. Den normala påföljden för det brott som mannen begått är ett års fängelse. Mannen fälldes för att ha förskingrat totalt 300 000 från banken, två föreningar som har konton där, och ett dödsbo.