Säkerhetsbrister bakom sopolyckan i Falun

Bristande säkerhetsrutiner ligger bakom den arbetsplatsolycka med en sopcontainer i somras där en 61-årig man dödades. Det visar Arbetsmiljöinspektionens utredning.
Den 61-åriga renhållningsarbetaren och hans kollega skulle tömma en container i Herrhagen i Falun den 16 juli. Men någonting gick fel. Containern hade hissats upp på lastbilen för att tömmas, när den istället lossnade och roterade ett halvt varv så att den föll ned på sidan av lastbilen. 61-åringen, som stod bredvid bilen för att manövrera containern via en knappanel fick containern över sig, och han dog av sina skador. Kollegan klarade sig undan med skrubbsår. När arbetsmiljöinspektionen besökte platsen för olyckan upptäckte man att knapparna på manöverpanelen var dåligt märkta. Märkningarna var otydliga eller till och med oläsliga. Vid ett möte med personalen visade det sig att liknande händelser har inträffat förut, men det kände inte arbetsledningen till. Olyckor och andra tillbud rapporteras helt enkelt inte, eftersom det saknas rutiner för sådant. Det finns en handbok med säkerhetsanvisningar som säger att alla varningsskyltar och dekaler måste bytas ut när det behövs, och det finns blanketter som ska fyllas i när ett tillbud har inträffat. Men de reglerna har inte följts. Arbetsmiljöinspektoinen kräver därför av arbetsgivaren, Falu kommun, att det i framtiden ska finnas skriftliga instruktioner, att man ser till att tillbudsrapporteringen fungerar och att det blir tydligare vem som har ansvaret för att se till att reglerna följs. Dessutom kommer ärendet att gå vidare till Arbetsmiljöinspektionens egen haverikommission för vidare utredning, och polis och åklagare ska informeras.