Filmvårdscentralen i Grängesberg invigd

Grängesberg blir i höst centralort för bevarandet av svensk dokumentärfilm. Idag togs det första spadtaget till den byggnad inom gruvområdet som ska inrymma de framtida filmskatterna.
Vid invigningen medverkade bl a kulturminister Marita Ulvskog, Filminstitutets VD Åse Kleveland och landshövding Ingrid Dahlberg. -För svensk filmindustri är det en mycket viktig dag, säger Åse Kleveland. -Det är hög tid att filmvårdscentralen kommer i gång eftersom det finns ett enormt filmmaterial som är på väg att bli förstört, fortsätter hon. Åse Kleveland tycker att Grängesberg är en mycket lämplig ort för filmvårdscentralen och kommunledningen är mycket glad åt den här etableringen. -Nu har vi en potential att utveckla något som är mycket stort, det är bara att hugga i, säger kommunalrådet Roger Stål i Ludvika. Ett tiotal personer kommer att vara verksamma inom det gamla gruvområdet i Grängesberg för att bevara och levandegöra det filmhistoriska arvet.