Fler vill investera i lantbruket

Intresset är stort för att investera i lantbruket i Dalarna och norrlandslänen. Det visar en rundringning som Sveriges Radio har gjort. I Västernorrland har utbetalningarna av startstödet som lantbrukare får, ökat med en miljon kronor på bara tre år.

Sveriges Radios rundringning till ombud på LRF i de sex nordligaste länen visar att det finns en vilja för jordbrukare att satsa allt mer. Fler vill utveckla verksamhet inom turism, entrepenad och bioenergi.

– Allt fler vill ha startstöd. Det vittnar om att det finns en bra återväxt, säger Susanne Öberg på LRF i Västernorrland.

Antalet mjölkproducenter minskar i en del av länen, men de som slutar med mjölkkor går istället över till djur för köttproduktion. För att den positiva trenden ska fortsätta menar LRF att stödet från staten måste fortsätta vara stort.

– Det är andra förutsättningar att ha verksamhet här jämfört med Tyskland till exempel. Vi behöver stöd för att det fortfarande ska finnas ett företagande inom jord och skog och livsmedelsproduktion, säger Susanne Öberg på LRF Västernorrland.