15 milj till energiåtgärder i Faluhus

Fastighetsägarna i Falun har under de två senaste åren beviljats drygt 15 miljoner kronor i statligt stöd till energieffektivisering i offentliga lokaler. Det är pengar som man sökt för att kunna gå över till förnybara bränslen, och därmed minska utsläppen av växthusgaser. Falun ligger på 25:e plats bland landets 290 kommuner sett till bidrag per invånare.