Många i Dalarna säljer sina företag

Det är rekordmånga som säljer sina företag nu. I hela landet har antalet företagsöverlåtelser ökat med 11 procent det här året. Hos Björn Risby på Svensk Företagsförmedling i Falun är ökningen 300 procent.

Anledningen till att det säljs fler företag än tidigare är främst två, enligt företagsförmedlaren Björn Risby.

Dels är det generationsväxling, 40-talisterna pensionerar sig. Dels är det ett snabbare affärsklimat i landet nu för tiden.

Finns det några risker med att många företag byter ägare?

- Ja, säger Björn Risby, när entreprenörsledda företag byter ägare finns det en risk för att kompetens och kontaktnät försvinner. Men en ny ägare kan också tillföra nya idéer och möjligheter.