Kvinnor ska lockas till tekniska yrken

Det är få kvinnor som söker sig till tekniska yrken och för att ändra på det i Dalarna startar Högskolan Dalarna ett projekt som börjar nu i höst.
Det blir ett så kallat preparandår där deltagarna får möjlighet att studera på distans. Det här hoppas projektledare Åsa Westman ska förändra många kvinnors synsätt på teknik. Hon tror att många kvinnor helt enkelt inte vet vad ett tekniskt yrke innebär. - Man tror att det är smutsigt och bullrigt och kan inte alls se sig själv i den rollen. Därför får man under det här året testa olika arbetsplatser för att upptäcka att det finns robotar, det är rent och snyggt, och det finns massor att göra, säger Åsa Westman Betty Binder är programansvarig och själv civilingengör. Hon har ambitionen att utforma programmet under preparandåret på kvinnornas villkor. - Teknisk utbildning är ju för det mesta utformad av män, för män. Vi har ambitionen att anpassa det här preparandårets studier och undervisningen, så långt det är möjligt, till kvinnornas villkor, säger Betty Binder.