Mindre brister vid pyroteknisk kontroll

Polisen och räddningstjänsten har under två dagar gjort en omfattande kontroll av pyroteknisk försäljning inom Borlänge polisområde. Ett 20-tal handlare besöktes. Och det var bara mindre brister som upptäcktes, brister som kunde hanteras genom tillsägelse.

Sådana här kontroller har gjorts under flera år och polisen upplever att det skett en förbättring i år, framför allt när det gäller förvaringen av explosiva varor.