Centerpartister upprörs över våldtäktsmål

I förmiddags inleddes rättegången mot de tre män som misstänks ha utnyttjat två 15-åriga flickor sexuellt i Avesta. Åklagaren menar att den ena flickan utsatts för våldtäkt. I det andra fallet menar åklagaren att det rör sig om grovt sexuellt utnyttjande, eftersom flickan var så påverkad av läkemedel att hon inte kunde göra motstånd. Och att det blir olika rubriceringar upprör centerpartister i Dalarna.
Enligt sexualbrottslagen är inte alla former av påtvingade samlag våldtäkter. Om kvinnan till exempel själv har druckit sig så berusad att hon inte kan göra motstånd så kan inte en man som våldför sig på henne dömas för våldtäkt, istället rubriceras brottet som grovt sexuellt utnyttjande. Gun Drugge från Hedemora är förste vice förbundsordförande för centerkvinnorna i Sverige, och står även på andra plats på dalacenterns riksdagslista.Tillsammans med andra ledande centerpartister i länet har hon undertecknat ett krav på att lagen måste ändras nu. - Det här upprör oss stort. De olika rubriceringarna gör att straffen skiljer sig åt mellan brotten. Det ska inte vara förmildrande omständigheter för en våldtäktsman att kvinnan är i vanmakt, att hon är berusad eller på annat sätt inte kan göra motstånd, istället ser vi det som ett värre brott, säger Gun Drugge. Sexualbrottskommittén kom förra våren med ett förslag på hur lagen skulle kunna ändras, men förslaget fick kritik under remissrundan - bland annat för att vara inkonsekvent. Och regeringens förslag på förändringar i lagen kan komma tidigast till våren. Men Gun Drugge i centerkvinnorna vill att förändringarna ska skyndas på. - Det är självklart att det är svåra fall. Men brottsoffret blir kränkt på flera sätt och det måste man titta på. En våldtäkt är en våldtäkt, det tycker jag man måste kunna bedöma, säger Gun Drugge.