Omarrondering i Venjan klar

Nu är det klart - i mitten av januari får skogsägarna i Venjan tillgång till sina nya skiften efter omarronderingen. Skog som inte kunnat åtgärdas på tio år ska nu röjas, gallras och huggas.