Inlandsbanan vill göra miljardinvesteringar

Inlandsbanan AB vill ha 1,8 miljarder kronor av de 100 miljarder kronor som regeringen föreslagit för järnvägsinvesteringar under perioden 2005-2014.
Företaget har lämnat in sin investeringsplan till banverket, som nu ska granska om de föreslagna satsningarna är samhällsekonomiskt lönsamma. Det är främst på sträckan Brunflo-Sveg och på bandelen norr om Arjeplog som omedelbara åtgärder krävs, säger Inlandsbanans VD Ulf Johannisson. Men den plan som lämnats in omfattar även investeringar på Inlandsbanan söder om Mora.