Nya gruvor på gång

Bergsstaten har aldrig tagit emot så många ansökningar om prospektering som under 2006. 377 har beviljats tillstånd vilket är den högsta siffran någonsin. Totalt så finns nästan 1.000 tillstånd som gäller, eftersom varje tillstånd är giltigt i tre år.

Störst intresse att leta malm är det i Bergslagen och västerbotten, det säger bergmästare Jan Olof Hedström. Guld, zink och koppar är det vanligaste, men även uran har det blivit ett ökat intresse kring de senaste åren.

Bergsstatens statistik visar att för varje 200 tillstånd som beviljas blir det en brytning så med den statistiken skulle det innebära 5 nya gruvor i Sverige de närmsta åren.