Framgång för hastighetsprojekt i Borlänge

Om våra bilar larmade oss när vi kör för fort, skulle antalet skadade i trafiken kunna minska med en femtedel i tätorterna. Det hävdar vägverket, som idag redovisat försöken med hastighetsprojektet ISA
Under två år har ett system med digital hastighetsanpassning ISA prövats i fyra kommuner, däribland Borlänge där 400 fordon ingått i försöket. I en liten svart låda på instrumentbrädan sitter en digital karta där hastigheterna är inlagda - och via satellit håller datorn reda på var bilen befinner sig någonstans. Om man kör för fort utlöses ett larm i fordonet. Håkan Bergeå som är gatuchef i Borlänge tycker att projektet varit en stor framgång. -I början fanns det många skeptiker, men nu är en övervägande del av privatbilisterna och en majoritet av yrkesförarna positiva, säger han. Antalet fortkörningar har minskat på de orter som systemet prövats, och minskat har också utsläppen. Projektledaren för ISA, Torbjörn Biding på Vägverket har därför stora förhoppningar inför framtiden. -Jag hoppas att vägverket och fordonsindustrin ska komma överens om att införa systemet som standard i fordonen i framtiden, säger han. Enligt Torbjörn Biding kan det bli aktuellt någon gång mellan 2008 och 2010.