140 kg ål utplanterade i Dalasjö

I dag har en stor utplantering av ål gjorts i sjön Holmsjön i Malungs kommun. Det rör sig om 140 kg som släppts ut i sjön.
Ålbeståndet i Holmsjön har varit hotat sedan det kraftbolag som har verksamhet vid sjön slutat med den utplantering av 25 kilo årligen som stipulerats i en regleringsdom från 50-talet. Det var 1996 som utplanteringen upphörde, något som Torris Lars Larsson i Malung reagerat mot. Han har vänt sig såväl till den svenska miljödomstolen som till Europadomstolen. Och han har fått rätt gentemot kraftbolaget. Så i dag återupptogs utplanteringen. Det blev alltså 140 kilo som kompensation för de år som utsättningenn av ål uteblivit. I fortsättningen blir det 25 kilo per år. -Det här är en dag jag längtat efter, säger Torris Lars Larsson som tycker att det är viktigt att ålbeståndet räddas. - Att bevara en fiskart är kultur, säger han. Och några regleringar vad gäller fisket vill inte Torris Lars veta av. -Vi i fiskevårdsområdet strävar efter att ha så lite förbud som möjligt, poängterar han.