Avestakvinnor kräver mer pengar till kvinnojouren

Nätverket kvinnliga politiker i Avesta kräver i en motion till fullmäktige att det kommunala bidraget till kvinnojouren i Avesta höjs från 75 000 till 150 000 kronor per år.
Motionen har undertecknats av kvinnor från åtta olika partier. De kvinnliga politikerna i Avesta skriver bl a i motionen att våldet mot kvinnor bara ökar, och att det kommunala bidrag som kvinnojouren i Avesta får i dag bara räcker till hyran för den lägenhet som finns för att erbjuda kvinnor skydd.