Företagskonkurserna ökar i antal

Antalet företagskonkurser i Dalarna har under årets åtta första månader ökat med 19 procent jämfört med samma period i fjol. I landet som helhet är ökningen 9 procent. 112 företag i länet har gått i konkurs under perioden januari-augusti.