Vinstökning för Hörnell

Hörnell International i Gagnef redovisar en vinst på 41 miljoner kronor för det första halvåret i år. Det är en resultatförbättring med 17 miljoner kronor jämfört med samma period i fjol.
Rationaliseringar, prishöjningar och kvalitetshöjande åtgärder anges som orsaker till vinstökningen. För det andra halvåret förutspås fortsatt resultatförbättring men inte i samma takt som under det första halvåret.