Talande stenar i rullande utställning

Just nu åker en 14-miljoners speciallångtradare från Riksutställningar runt i vårt land med ett program som döpts till Nattpäron – på väg mot små och stora berättelser. Det är en fantasifylld utställning som de närmaste veckorna stannat till på Sveatorget i Borlänge. Margareta Gåfvels från Kulturcentrum Asken berättar att de ville få utställningen till just Borlänge därför att den ska fungera som grund för att de ska jobba med språket och berättandet i skolorna.