Mindre bus och mer trygghet i Säter i sommar

Polisen har tröttnat på buslivet i Säter och vill ha bättre ordning och trygghet för invånarna. Erik Gatu, polis i Borlänge har tagit initiativ till en samverkan med bland andra föräldrar, nattvandrare, föreningar och kommun för att få ner buslivet kommande sommar.

En av orsakerna till initiativet är det busliv med omfattande skadegörelse som ägde rum i Säter i somras, säger Erik Gatu, som nu vill ha en bred samverkan mellan de som besitter kunskap i de här frågorna.

- Föräldrarna är oerhört viktiga, säger Erik Gatu.

Bosse Bergman är nattvandrare i Säter och han ser mycket positivt på förslaget till samverkan.

- Det vitktigaste nu är att få till en attitydförändring, säger han, och en träffpunkt. Ungdomsgården skulle vara en utmärkt sådan, om den hålls öppen tillräckligt mycket.

.- Nu finns det en attityd bland vuxna att man stänger ner allting så fort det blir besvärligt, säger Bosse bergman

-