Peter Hultqvist positiv till Mona Sahlin som partiledare

Idag blev det klart att socialdemokraternas valberedning för fram Mona Sahlin som ny partiledare för partiet. Och även om reaktionerna är något blandade så anser Socialdemokraternas starke man i Dalarna, Peter Hultqvist, att det är ett bra val, särskilt som Marita Ulvskog stannar kvar som partisekreterare

- Jag tycker att hon gjorde en bra presskonferens där hon visade på behovet av att förändra vårt sätt att jobba i partiet, hitta nya organisationsformer, hitta en öppenhet som gör att vi får med oss fler människor och nya personer, säger Peter Hultqvist.

Han poängterar också att Mona Sahlin markerar fördelningspolitik, rättvisa, sysselsättningsfrågan och miljöfrågan som stora framtidsfrågor.

De frågetecken som rests kring Mona Sahlin som partiledare bland annat från Dalarna, de är uträtade säger Peter Hultqvist.

- När man nu ser helheten med Marita Ulvskog som partisekreterare och Mona Sahlin som partiledare är de borta, säger han.