Facket kritiskt till sammanslagning av myndigheter

I Borlänge finns det en osäkerhet inför framtiden bland cirka 70 anställda vid järnvägsstyrelsen och vägtrafikinspektionen. På torsdagen föreslog en statlig utredning att de här två myndigheterna slås samman med luftfartsstyrelsen och sjöfartsinspektionen i Norrköping till en enda myndighet. Trafikinspektionen ska den heta, men från fackligt håll i Borlänge är man tveksam till en sådan skapelse.

– Vi ser inte några direkta fördelar, så som utredaren lagt fram det. Det grundar vi på tveksamheter när det gäller synergieffekter, säger Ulrik Bergman som är aktiv i SACO. Han menar att det kommer kosta mer än va det smakar.

Utredningen föreslår alltså att fyra myndigheter blir en enda, men den säger inget om var den i så fall ska ligga, det får politikerna bestämma.

Men Ulrik Bergman utesluter inte att det till sist ändå blir två inspektionsmyndigheter , där järnvägs och vägtrafik i Borlänge är den ena, och sjöfart och luft i Norrköping den andra.

Nu ska alltså den här utredningen behandlas politiskt, och inför dom avgörandena lär det bli aktioner från olika håll för att rädda verksamhet och jobb i Borlänge.

– Borlänge kommun bör ju bevaka sina intressen, vad som är bäst för kommunens invånare. Vi tror att det finns en framtid för en sådan här typ av verksamhet, säger Ulrik Bergman på SACO.