Läkare i Mora kritiseras för osakligt intyg

En läkare i Mora får kritik av socialstyrelsen för ett osakligt intyg som han skrivit i en vårdnadstvist. Enligt socialstyrelsen strider intyget mot alla regler för hur ett sådant intyg ska vara utformat. Socialstyrelsen uppmanar nu läkaren att i fortsättningen hålla sig till de regler som gäller för intyg av den här sorten.

Det är fadern till en femårig flicka som anmält läkaren för det intyg som han skrivit till tingsrätten på begäran av modern. Intyget bygger på de uppgifter som modern. Där talas det om att hon misshandlats av mannen och att flickan utsatts för övergrepp, bland annat sexuellt.

Läkaren avråder å det bestämdaste att fadern ska tillåtas ha umgänge med dottern innan polis och socialtjänst utrett frågan. Flickan sägs löpa fortlöpande risk för att skadas allvarligt fysiskt och psykiskt om fadern tillåtts fortsatt umgänge i någon form.

Men i december i fjol beslutade tingsrätten att fadern ska ha ensam vårdnaden om flickan, ett beslut som hovrätten sen fastställt.

Socialstyrelsen menar att läkaren brutit mot alla regler för hur ett sådant här intyg ska vara utformat.

Läkaren har enligt socialstyrelsen inte varit objektiv vid insamlandet av material utan bara lyssnat på en part. Han har inte försökt att få upplysningar från andra myndigheter och personer om flickans hälsa och han kritiseras också för att ha gjort bedömningar som varit kränkande mot fadern.