Inte nog med snö i Vasaloppsspåret

Tack vare den senaste tidens snö och kyla går det nu att åka skidor de nio milen i Vasaloppsspåret mellan Sälen och Mora. Ändå är Vasaloppsgeneralen Rolf Hammar lite bekymrad. Problemet är att det är dåligt med tjäle i marken på vissa ställen efter spåret och det gör spåret känsligt för töväder och regn. Dessutom krävs mer snö om spåret ska klara slitaget under Vasaloppsveckan.