Köer till specialister trots vårdgarantin

Ett år efter vårdgarantins införande visar nya siffror att antalet patienter som väntar på planerad vård minskat. Men det är fortfarande många som väntat mer än 90 dagar på behandling inom specialistsjukvården. Här i Dalarna är det ungefär var fjärde patient.

Det är Sveriges Kommuner och landsting som i en ny rapport beskriver kösituationen inom specialistsjukvården. Rapporten speglar läget den 30 november i fjol och då väntade drygt 2 100 patienter här i Dalarna på behandling hos specialist.

Drygt 500, alltså var fjärde patient, hade köat i mer än 90 dagar. Situationen i länet har visserligen förbättrats påtagligt under de två senaste åren men flera medicinska specialiteter har fortfarande svårt att klara vårdgarantin.

Öronsjukvården hade det besvärligast vid rapporttillfället. Där hade 47 procent av dem som köade för vård väntat i mer än 90 dagar. Det här gäller inte utprovning av hörapparater. Där uppfylldes vårdgarantin till fullo.

Andra problemområden i länet är kirurgi och urologi med ett procenttal nästan lika högt som öronsjukvården. Bättre är det inom ortopedi och ögon. Där var det bara 13-14 procent av patienterna som väntat på vård i mer än 90 dagar.

När det gäller gynekologi klarades vårdgarantin men undantag av några enstaka patienter och de här siffrorna gäller alltså situationen den 30 november i fjol.