Överklagar våldtäktsdom

Den 24-årige man som Falu tingsrätt nyligen dömde till tre års fängelse för bland annat våldtäkt på en liten flicka har överklagat domen. Överklagandet gäller också den grova kvinnofridskränkning som rätten ansåg honom skyldig till.

När det gäller våldtäkten på den minderåriga flickan så grundar sig tingsrättens dom i första hand på uppgifter som flickan själv lämnat i videoförhör. Enligt rätten är flickan så pass liten att hon rimligen inte kan ha någon kunskap om sexuella ting. Det hon berättat kan därför inte ingå i hennes föreställningsvärld utan måste ha sin grund i något som verkligen inträffat, skrev tingsrätten i domen.

Mannen fälldes därför för våldtäkten och dömdes att betala ett skadestånd på 130 000 kronor till flickan.

Han dömdes också för grov kvinnofridskränkning av den kvinna han tidigare bott ihop med. Kränkningen har bestått i att mannen under två års tid hotat kvinnan.

Nu har alltså mannen överklagat domen. Våldtäkten har han förnekat helt, den åtalspunkten vill han att hovrätten ogillar. När det gäller brottet mot kvinnan har han erkänt olaga hot men han menar att hoten inte är av den karaktären och omfattningen att de kan rubriceras som grov kvinnofridskränkning.