Läkare kritiseras för hormonutskrivning

Socialstyrelsen kritiserar en läkare vid Mora vårdcentral för hans överdrivna utskrivning av sköldkörtelhormonet Levaxin. I ett av de fem granskade fallen hade patienten inte ens någon störning av sköldkörtelfunktionen. Socialstyrelsen uppmärksammades på mannens ordinationer av vårdcentralens verksamhetschef som ifrågasatte läkarens diagnostik.