Försäljningen av nikotinläkemedel ökade

Apotekets försäljning av nikotinläkemedel här i Dalarna ökade under förra året med 2,6 procent jämfört med år 2005. Det är ungefär som i landet som helhet. Största ökningen hade apoteken i Värmland med 6,8 procent. I ett enda län minskade försäljningen, och det var Gotland.