Klart för hovrättsförhandlingar om Sågmyrapolisen

Nu är det klart för förhandlingar i Svea Hovrätt när det gäller den polisman som dömts för tjänstefel för sitt uppträdande i en skolsal i Sågmyra hösten 2005. Om knappt två veckor tar hovrätten upp det mycket uppmärksammade målet.

Polismannen dömdes av Falu tingsrätt till 30 dagsböter för tjänstefel i samband med att hans son utsatts för en cykelstöld. Falu tingsrätt ansåg att polismannen på egen hand startat en förundersökning om stölden trots att han var jävig. Rätten ansåg dessutom att han stormat in i skolsalen i Sågmyra och där gjort uttalanden i strid mot polisförordningens föreskrifter.

Polismannen som trots tjänstefelet fick behålla jobbet överklagade domen till Svea Hovrätt. Han hävdade i överklagandet att det han gjort inte kunde betraktas som en förundersökning i formell mening. Han hade inte haft befogenhet att starta någon sån och inte heller haft ett sånt uppsåt, menade han.

I överklagandet hävdade han dessutom att uttalandena i skolsalen inte stred mot polisförordningen även om dom kunde framstå som olämpliga. Polismannen anser att det han gjorde i Sågmyra hösten 2005 enbart var ringa tjänstefel och det är inte straffbart.

Nu ska hovrätten säga sitt i det här ärendet. Den 2:e februari är det förhandlingar om tjänstefelet.