Falu kommun inför privat hemtjänst

Nu ska de som har hemtjänst i Falun få välja vem som ska städa och tvätta hemma hos dem. Antingen den vanliga kommunala eller någon av fem privata utförare.

– Vi vill ge brukarna mer inflytande över sin vardag och påverka vem som kommer hem till dom och utför tjänster i deras hem, säger Jonas Hampus som är sektionschef på omvårdnadsförvaltningen.

I veckan skickar Falu kommun ut broschyrer med information om de olika privata aktörerna. En presentation av företagen där man kan läsa vad de erbjuder och utifrån det ska valet föras. Men man måste inte välja. Om man inte väljer så behåller man sin vanliga kommunala hemtjänst.

För kommuns del ska det här erbjudandet inte innebära några förändringar ekonomiskt menar Jonas Hampus.

Att välja en annan utförare än Falu kommun kommer inte betyda någon ytterligare kostnad för mottagaren utan man fortsätter betala enligt gällande hemtjänsttaxa.