Dalabanans intresseförening vill ha gehör för sin nya utredning

En upprustning av Dalabanan, alltså järnvägen mella Mora och Uppsala, skulle få en avgörande positiv betydelse för hela Dalarnas utveckling. Därför är det av största vikt att den också nu verkligen genomförs. Det menar Peter Hultqvist, socialdemokratisk riksdagsman och ordförande i intresseföreningen för Dalabanan, som nu också flaggar för kommande politiska påtryckningar för att få gehör för Dalabanans upprustning.

Eftersom intresseföreningen för Dalabanan nu har gjort en egen och mycket gedigen utredning så hoppas man att få politiskt gehör för sina önskemål.

En upprustning i ett första steg för 250 miljoner kronor skulle ge kortare restider och större turtäthet på banan, vilket underlättar arbetspendling. Det leder i sin tur till att fler bosätter sig i Dalarna och att en del företag från den överhettade Mälardalen flyttar hit. Sammantaget betyder det tillväxt i stället för avfolkning för Dalarna, menar intresseföreningen.