Handläggare får behålla jobbet

En handläggare vid ett av försäkringskassans kontor i Dalarna för behålla jobbet trots att hon gjort sig skyldig till olaga dataintrång och brutit mot jävsreglerna. Kvinnan har flera gånger tagit fram datauppgifter om en av sina föräldrar och även vid ett tillfälle betalat ut aktivitetsstöd till mamman.

Men personalansvarsnämnden tycker inte att felen är så grova att det motiverar ett avskedande.

Samtidigt får en handläggare vid ett annat kontor i Dalarna en varning för att hon sökt information om sig själv och anhöriga i kassans IT-system.