Sex- och samlevnad intresserar

Högskolan Dalarna ligger långt framme bland landets högskolor när det gäller utbildning i sex- och samlevnad. Intresset för utbildningen är också stor. Mellan 90 och 100 elever har de senaste åren anmält sig till kurserna. I år är det något färre.

– Jag tycker också att vi har god kvalitet på kurserna och föreläsarna, säger Jan-Erik Berg vid Högskolan Dalarna.
Högskolan erbjuder två 10-poängskurser, som bland annat lärare visat intresse av att gå.
– Det finns trots allt ett stort intresse för ökade kunskaper i det här ämnet, säger Jan-Erik Berg.