Rekordintresse för skogen

Intresset för att investera i skog blir allt större. I fjol nådde priset på skogsfastigheter rekordhöjder. Snittpriserna  per kubikmeter skog ökade i Dalarna, Gävleborg och Värmland från 234 till 281 kronor. Under den senaste treårsperioden uppgår ökningen till hela 60 procent. 

Det är LRF Konsult som presenterat siffror över prisutvecklingen på skog.
Förra året ökade snittpriserna per kubikmter skog i Dalarna, Gävleborg och Värmland från 234 kronor till 281 kronor. Det är en ökning med 20 procent.
Och under den senaste treårsperioden är ökningen hela 60 procent.
– Det här är en avspegling av den högkonjunktur som vi är inne i just nu, säger Lars Fahlberg på LRF Konsult i Falun i ett pressmeddelande. 
Konkurrensen om virket har ökat. Priserna på både massaved och timmer har stigit och det ökar efterfrågan på skogsfastigheter.
Intresset för att investera i skog är alltså stort och skogen kommer, enligt LRF Konsult, att spela en nyckelroll i övergången från fossila till förnybara bränslen. Det gör att skogsägarna är mer optimistiska än någonsin, när det gäller priserna på såvål virke som skogsfastigheter.