Studie ska lösa tandlossningsproblem

Tandlossning är ett stort problem som det är svårt att komma tillrätta med. Men nu ska vårdvetaren Kerstin Öhrn på Högskolan Dalarna försöka hitta en lösning. I tre år ska forskningen pågå med bland annat patienter från Dalarna.

– Det känns helt fantastiskt att vi har fått dom här pengarna! Det är så sällsynt att vetenskapsrådet delar ut pengar till små högskolor och det är sällsynt att vårdvetare får det, säger Kerstin Öhrn.

Cirka 40 procent av befolkningen har idag problem med tandlossning och trots att en bra munhygien är a och o för att minska bekymren är det få som följer några råd. Kerstin Öhrn, arbetar som prorektor och universitetslektor i vårdvetenskap på Högskolan Dalarna, men har en bakgrund som tandhygienist och det är där hon har märkt dom här problematiken.

– Vi har tidigare inom tandvården varit väldigt bra på att tala om för patienter hur dom ska göra. Man alla följer inte våra råd, säger Kerstin Öhrn. Hon menar att patienterna nu ska ta större ansvar själva.

Under tre år ska man undersöka vad som händer när dom 150 patienterna, som ingår i studien, själva får ta ett större ansvar.

– Patienten får själv bestämma hur mycket tid dom vill satsa på sin mun hygien, när dom vill göra rent i sin mun och vilka hjälpmedel dom vill använda.