Förslag på turismavgift i Malung

Tre folkpartister i Malung vill att kommunen ska ta ut en lokal turismavgift. Frågan ska nu utredas vidare av kommunstyrelsen.   Utomlands är det vanligt att orter med stor säsongsbetonad turism tar ut turismavgifter.

Det är för att bekosta den förslitning som turismen medför, och för de satsningar på bland annat vägar och andra anläggningar, som måste göras för att serva turisterna, som folkpartisterna vill införa en turismavgift. 
I Båstad i Skåne har den här fråga också väckts, och Malung ska rådgöra med Båstad under utredningens gång.