Hembränd sprit blir fall för HD

2,5 deciliter hembränd sprit blir nu ett fall för Högsta domstolen. Målet gäller en 17-åring yngling i Borlänge som haft den här mängden sprit med sig. En oenig tingrätt ogillade åtalet, då man ansåg att det rörde sig om en obetydlig mängd.

Men hovrätten dömde ynglingen till böter med 500 kronor och nu har Högsta Domstolen beviljat prövningstillstånd.